השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

אלימות במשפחה

לאלימות במשפחה פנים רבות ובכללןאלימות פיזית, אלימות נפשיתמילולית, אלימות כלכלית ואלימות מינית.

קיימים שני כלים עיקריים להגנה על בןהזוג ו/או הילדים הסובלים מאלימות; צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 וצו הרחקה מכוח דיני המזונות ולעיתים מכוח עילות חוזיות, נזיקיות וקנייניות.

צווי הגנה– 

החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 הסמיך את בתיהמשפט לענייני משפחה, בתימשפט השלום ובתיהדין הרבניים ליתן צווי הגנה במקרים של אלימות במשפחה. בד"כ, יינתן צו ההגנה במעמד צד אחד בלבד וזאת בשל דחיפות העניין והסכנה הנשקפת למבקש.

הסיכוי שיינתן צו הגנה גדל כאשר מדובר באלימות פיזית, המגובה באישור בדבר הגשת תלונה במשטרה ו/או תעודה רפואית, המלמדת על נזקי האלימות

משמעות צו ההגנה היא, כי ייאסר על בןהזוג האלים (ולעיתים על בן או הורה) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא במרחק מסוים מאותה הדירה. יצוין, כי הדברים תקפים אף למקרה בו לגורם האלים יש זכות באותה הדירה. כמו כן, ייאסר עליו להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.

לאחר מתן צו ההגנה במעמד צד אחד, יקבע ביתהמשפט דיון נוסף, בתוך מספר ימים, במעמד שני הצדדים ובמועד זה יוחלט האם להאריך את תוקפו של צו ההגנה

תוקפו של צו הגנה לא יעלה על 3 חודשים. ביתהמשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 6 חודשים. ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי ביתהמשפט להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת

צווי הרחקה– 

חובת הבעל לזון ולפרנס את אשתו טומנת בחובה אף את חובתו לדאוג לאישה למדור. הזכות למדור כוללת את הזכות למדור שקט ושלו. כאשר זכות זו מופרת, בידי האישה האפשרות להגיש בקשה לצו הרחקה במסגרת תביעת מזונות המוגשת על ידה ולעיתים, בתביעה נפרדת למתן צו מניעה קבוע.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר