השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

אפוטרופסות

כאשר אדם מאבד את יכולתו לנהל את ענייניו הרכושיים ו/או הבריאותיים, ניתן להגיש לביתהמשפט תביעה למינוי אפוטרופוס על גופו ו/או על רכושו.

לתביעה יש לצרף מסמכים הכרחיים שונים ובכללם מסמכים רפואיים.

במקרים דחופים, כדוגמת הכרח בביצוע טיפול רפואי דחוף, ניתן להגיש בקשה למתן צו למינוי אפוטרופוס זמני.   

האפוטרופוס שימונה ע"י ביתהמשפט יהיה מוסמך להחליט החלטות בנושאים לשמם מונה בשם האדם שאיבד את יכולתו העצמאית לנהל את ענייניו.

צד הכרחי להליך השיפוטי יהיה האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, אשר יתייחס לתביעה ויבהיר אם קיימת מניעה מבחינתו למתן הצו. תפקידו של האפוטרופוס הכללי הוא להגן על שלומו ובטחונו, לרבות הכלכלי, של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס.

אפוטרופוס אשר מונה ע"י ערכאה שיפוטית נתון תמיד לפיקוח האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל ונדרש להגיש לו, במועדים הקבועים בחוק, דיווחים כספיים תקופתיים עם פירוט ואסמכתאות על אופן ניהול ענייניו הכלכליים של האדם לו הוא משמש כאפוטרופוס. דוחו"ת אלו, הנקראים פרטה, הינם דרך נוספת של האפוטרופוס הכללי לפקח ולהגן על האדם לו ממנים אפוטרופוס.

כאשר מתעוררת מחלוקת בין קרובי המשפחה באשר לזהות האפוטרופוס, יכול ביתהמשפט למנות עמותות שישמשו כאפוטרופוס ויקבלו עבור עבודתם שכר מרכוש האדם לו מונה אפוטרופוס.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר