השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

הסכמים

הסכם גירושין:

הסכם בכתב בין בניזוג, המסדיר את כל העניינים השנויים במחלוקת בין בניהזוג ואשר הינם תוצר של חיי הנישואין שלהם.

הנושאים העיקריים, אשר על הסכם הגירושין לכלול הינם, כדלקמן:

1.הגט הסכמת הבעל ליתן לאישה את גטה והסכמת האישה לקבל את הגט. ההסכמה להתגרש צריכה להיות מתוך רצון חופשי.

2. משמורת קטינים והסדרי שהותבהסכם הגירושין תקבע על ידי בני הזוג סוגיית המשמורת על הקטינים (משמורת משותפת או משמורת שתינתן לאחד הצדדים). כמו כן, תקבע חלוקת זמני השהות בין ההורים.

3. מזונות הילדיםבהסכם הגירושין יקבע האם ישולמו מזונות עבור הקטינים ע"י מי מההורים, מה יהא הסכום שישולם, מועד התשלום ותקופת התשלום. כמו כן, יקבע בהסכם מה יהיו ההוצאות הנוספות שיחולקו בין ההורים תוך פירוטן (ההוצאות הידועות בכינוי "מחציות"), אופן ושיעור הנשיאה בתשלום הוצאות אלו וכיו"ב .

4. חלוקת הרכוש והממון בהסכם הגירושין יש להתייחס לאופן חלוקת כלל נכסיהם של בני הזוג ובכלל זה; דירת/בית המגורים, חשבונות הבנק, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, כלי רכב וכיו"ב. ההתייחסות הינה הן לחלוקת הזכויות והן לחלוקת החובות.

על מנת שהסכם הגירושין יקבל תוקף מחייב, יש לאשרו בפני ביתהמשפט לענייני משפחה או ביתהדין הרבני, אשר יתנו לו תוקף של פסקדין. הליך האישור נעשה בנוכחות הצדדים עצמם. על הערכאה השיפוטית לבחון את ההסכם, לוודא ששני הצדדים ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית, קראו והבינו את ההסכם ואת המשמעויות הנובעות ממנו. הסכם גירושין שאושר הינו כפסקדין לכל דבר וענין.

הסכם שלום בית ולחלופיןגירושין:

הסכם בכתב, אשר נערך כאשר הנישואין עלו על שרטון אולם הצדדים אינם משוכנעים באופן סופי וודאי, כי יש לסיים את קשר הנישואין. במקרה שכזה, קובעים במסגרת ההסכם תקופת ניסיון לשלום בית ומפרטים את אופן התנהלות הצדדים בתקופה זו בהיבטים הכלכלים, ענייני הילדים וכיו"ב. היה ושלום הבית לא יצלח, נקבע בהסכם גם אופן הגירושין, לרבות חלוקת הרכוש, משמורת הקטינים וחלוקת זמני השהות עמם, מזונות וכיו"ב

הסכם ממון:

הסכם בכתב, אשר נועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושית בין בניהזוג. על מנת ליתן להסכם ממון תוקף מחייב של פסקדין, יש לאשרו בביתהמשפט לענייני משפחה או בביתהדין הרבני
גם שינוי של הסכם ממון יש לערוך בכתב ולאשר באותה הדרך באם ההסכם נערך טרם נישואי הצדדים, ניתן לאשרו אף בפני נוטריון או אצל רושם הנישואין. על הגורם המאשר את הסכם הממון חלה החובה לבדוק, כי בניהזוג חתמו על הסכם הממון או השינוי בו מתוך הסכמה חופשית, בהבינם את תוכן ההסכם, משמעותו ותוצאותיו

חשוב לציין, כי ישנן סוגיות אותן לא ניתן להסדיר בהסכם ממון חרף הסכמת הצדדים. כך, למשל, לא ניתן לקבוע בהסכם ממון הסדרים לאחר המוות. הסדרים כאלה יש לקבוע אך בדרך של צוואה.

הסכם הורות:

הסכם בכתב בין שני אנשים מאותו המין או ממינים שונים, המעוניינים להביא לעולם ילד משותף ולחלוק הורות משותפת, גם אם אינם בני זוגהסכם ההורות מסדיר מספר אלמנטים בסיסיים בגידול הילד המשותף והחזקתו. הסכם ההורות יכלול את שם משפחתו של הילד, יקבע במשמורתו של מי יהיה הילד, מהם הסדרי השהות של ההורה הלאמשמורן, יסדיר את מזונות הילד, יכלול הסדרים הנוגעים לגידולו וחינוכו של הילד, יבטא הסכמה בדבר מרחק בין בתי מגורי ההורים וכיו"ב

הסכם הורות יש לאשר בביתהמשפט לענייני משפחה, אשר נותן להסכם תוקף של פסק דין

הסכם לחיים משותפים

הסכם בין ידועים בציבור, אשר אין בכוונתם להינשא ואשר נועד להסדיר את החיים המשותפים וכן, את הפרידה באם יכשלו היחסים, לרבות חלוקת רכוש משותף, תשלום מזונות וכיו"ב. אין חובה לאשר הסכם שכזה, אולם ניתן לאשרו בביתהמשפט לענייני משפחה.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר