השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

ידועים בציבור

על מנת שבני זוג שאינם נשואים יחשבו כידועים בציבור, אמורים להתקיים 2 תנאים מצטברים:

1.ניהול חיי משפחההכוונה, בין היתר, לקיומם של יחסי אישות, יחסי אהבה וחיבה מהם ניתן ללמוד שבני הזוג קשרו את גורלם זה בזה.

2.ניהול משק בית משותף וזאת כתוצר של חיי המשפחה המשותפים.

פרק הזמן הנדרש לחיים משותפים על מנת שזוג ייחשב כ"ידועים בציבור" משתנה ממקרה למקרה ותלוי בנסיבות כל מקרה

הלכת השיתוף– 

הנטל להוכיח, כי בניזוג התכוונו לשיתוף כלכלי מעבר למימון החיים המשותפים רובץ לפתחו של בןהזוג הטוען לשיתוף. על בן הזוג להוכיח, כי התקיים אורח חיים תקין ונעשה מאמץ משותף לצבירת הרכוש. יצוין, כי נטל ההוכחה כבד יותר כאשר מדובר בנכסים עסקיים (לעומת דירת המגורים). 

ידועים בציבור וזכות הירושה 

סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע, כדלקמן

"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו את מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

שלושה תנאים צריכים, אם כן, להתקיים על מנת שידוע/ה בציבור יוכר כבעל זכות לרשת את בןזוגו


1.
הצדדים חיו חיי משפחה

2.במשק בית משותף.

3. אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר במועד פטירתו של בן הזוג

אך בדרך של צוואה ניתן לבטל את זכות הידוע/ה בציבור לרשת את בן/ת זוגו.

מזונות הידועה בציבור

על פי הפסיקה, ניתן להחיל על ידוע בציבור חובת מזונות כלפי הידועה בציבור כבת זוגו, על פי הסכם הנלמד מעצם החיים המשותפים ביניהם (אף אם בפועל לא נכתב ונחתם הסכם כזה). 

ככלל, לאחר הפירוד בין בניזוג, ידוע בציבור יחויב במזונות בן זוגו רק מכוח הסכם מפורש ביניהם.

מכוח עקרון תום הלב, אפשר ויוטל חיוב ב"מזונות משקמים" במקרה בו בניזוג חיו כידועים בציבור או נישאו בנישואין אזרחיים. מזונות אזרחיים אלו באים להבטיח את רמת חייו של בןהזוג ולאפשר שיקומו לאחר הפרידה. החיוב במזונות משקמים הינו לתקופה, אשר ארכה תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה ובכללם מצבם הכלכלי של הצדדים, התנהגותם, יצירת קשרים עם בניזוג חדשים וכיו"ב

ידועה בציבור יכולה להימצא זכאית אף למזונות מעיזבונו של הידוע בציבור, באם היה הוא בן זוגה עד לפטירתו

ידועה בציבור זכאית אף לפיצויים נזיקיים באם הידוע בציבור כבן זוגה נפטר בנסיבות המזכות בפיצויי נזיקין (תאונת דרכים, תאונת עבודה) וזאת באם תוכר כתלויה בו לפי פקודת הנזיקין.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר