השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

ליווי עסקים משפחתיים

משרדנו מלווה עסקים משפחתיים בשני מישורים עיקריים:

א. בדרך של מניעת סכסוכים ע"י הסדרת ההעברה הביןדורית באמצעות עריכת צוואות, הסכמים וייפוי כוח מתמשך.

ב. בדרך של טיפול בסכסוכים קיימים, באמצעות הליך גישור או ייצוג בערכאות המשפטיות.

עסק משפחתי הינו עסק או חברה שכל חבריה או לפחות חלקם הינם בני משפחה.

מחד, העובדה שמדובר בשילוב בין המישור העסקי לבין המישור המשפחתי מעניקה יתרון וכוח לעסקים אלו, אלא שמאידך, חוזקה זו עלולה להפוך אף לחולשה של העסק בשל העירוב הרגשי הנלווה. משכך, חשוב מאוד לעשות שימוש בכל הכלים, לרבות אלו המשפטיים, אשר יש בהם כדי למנוע את הסיכונים להם חשופים עסקים משפחתיים.

אחת הנקודות המשמעותיות ביותר הנוגעות לעסק משפחתי מתייחסת לעניין ההעברה הבין דורית,  בין אם במהלך חייו של בעל העסק המשפחתי ובין אם לאחר מותו.

העברה בין דורית בחיים


שעה שמדובר בעסק משפחתי, מומלץ באופן מיוחד לבעל העסק לערוך יפוי כוח מתמשך, אשר יש בו כדי למנוע סכסוך אפשרי בין בני המשפחה במקרה בו בעל השליטה בעסק יאבד, חלילה, את כשירותו לקבל החלטות על חייו. ביפוי הכוח התמשך ניתן יהיה לקבוע מי הגורם שיכנס לנעליו של בעל השליטה בעסק במקרה האמור וכיצד יהא על אותו אדם לפעול.

העברה בין דורית לאחר המוות

צוואה הינה המסמך היחיד בו מכיר הדין הישראלי כמסמך באמצעותו יכול אדם להורות מה יעשה ברכושו לאחר מותו. במקרה של עסק משפחתי, ניתן בצוואה לעשות איזונים בין בני המשפחה אשר חלקם בעסק המשפחתי גבוה יותר בשל מעורבותם העסקית הנוכחית ו/או בשל רצונם לרשת את העסק ו/או בשל היותם בעלי כישורים מתאימים לנהל את העסק וכיו"ב לבין בני המשפחה שחלקם בבעלות נמוך יותר או אפילו בלתי קיים.

כמובן, שלצד עריכת ייפוי כוח מתמשך וצוואה מומלץ לדאוג ליצור מנגנונים נלווים נוספים ככל שנדרשים לעסק המשפחתי הספציפי כדוגמת: אמנה משפחתית, הוראות ספציפיות בתקנון החברה המשפחתית, הסכמי ממון מתאימים וכיו"ב .