השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

תחומי התמחות

ניכור הורי

ניכור הורי הוא תופעה בה ילד מתנכר/מתכחש/מוותר/נוטש את אחד מהוריו, כאשר אין צידוק לכך בהתנהגותו של ההורה המנוכר ועל רקע של פרידה בין בני זוג.

הניכור ייגרם כתוצאה מהפעלת אמצעים פסיכולוגיים שונים על הקטין, הגורמים לניתוקו מההורה המסורב וגורמים לו לפתח תלות בהורה "המנכר". ניכור הורי יתבטא בדרכים שונות, אשר נוגעות הן להורה "הדחוי" אליו מתנכר הילד ועימו יבקש לצמצם קשר ו/או מגע והן להורה ה"אהוב". לא פעם, יצדיק הילד המתנכר את התנהגותו באמירות אותן שמע מן ההורה המנכר, יסרב לכל ניסיון לחידוש הקשר עם ההורה הדחוי ולעיתים אף עם משפחתו של הורה זה.

יצוין, כי תופעת הניכור ההורי היא אחת התופעות הקשות בתיקי גירושין.

בתלה"מ 49688-02-19 ל.פ. נ'  נ.ב.פ מיום 10.10.19, קבע כבוד השופט ארז שני, כי ניכור הורי או מתן רוח גבית לכך נתפס כהתעללות בקטין, כמעשה הסותר את טובת הקטין והוא עניין שכשלעצמו בלתי חוקי. כבוד השופט שני אף הרחיב את תחום הניכור ההורי לאחריות של כל אחד מההורים לשמירת הקשר עם ילדם המשותף: "אמור מעתה, כי כשאנו מדברים על נתק בקשר שיש בו משום הניכור, לא בהכרח צריכה להיות אצבע מאשימה מונפת כלפי אחד ההורים, אלא שהאצבע המאשימה עלולה להיות מופנית גם כלפי הורה שלא התניע את הליך הניכור אך אין הוא עושה מעשה של ממש שיש בו ברכה, לצורך הכחדתו".

כאשר סוגיית הניכור ההורי מגיעה לבית המשפט, מוגש לביתהמשפט תסקיר של פקידת סעד, הכולל ניתוח של המשפחה כולה, המסוגלות ההורית של האב ושל האם, מצבם של הילדים, כולל התייחסות לדעתם, בצד המלצות לגבי העתיד. בנוסף, בתיקים לא מעטים מוגשות חוות דעת של מומחים, בתחום הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה.

בפסקידין שונים נקבעו הדרכים להתמודד עם הניכור ההורי, לרבות, הטלת סנקציות כספיות כלפי ההורה המנכר או מינוי מתאם הורי, שבמידה מסוימת מצמצם את סמכויות ההורים. ישנם מקרים בהם בית המשפט יחייב הליכי טיפול כדי לפתור את בעיית הניכור ההורי, כולל הוראה לפיה כל עוד לא יתקיימו הליכים טיפוליים לא יתקיים הקשר עם ההורה המנכר. בנוסף, ניתן לפנות לביתהמשפט במטרה להטיל קנסות כספיים ו/או לצמצם זמני שהות בשל ניכור הורי ואף בבקשה להפחתת/ביטול המזונות עקב ניכור הורי, ועד להעברת משמורת במקרי קיצון.

סנקציה אפקטיבית שנקבעה גם היא בפסיקה, היא חיוב ההורה המנכר את הילדים בפיצוי להורה השני בגין עוגמת נפש שנגרמה לו בעקבות הניכור ההורי. לעיתים, המדובר בחיוב בסכומים כספיים לא מבוטלים

חשוב מאוד לנסות ולפתור את תופעת הניכור ההורי מוקדם ככל הניתן. ככל שהזמן עובר, קיים חשש כי המציאות תתקבע ותקשה על הגעה לפתרון.

ביום 25.10.2020 או בסמוך לכך, פורסם נוהל נשיאת ביתהמשפט העליון, אשר נקבע כי יעמוד בתוקף כהוראת שעה למשך שנה ועד ליום 25.10.2021. נוהל זה בא לקבוע סדרי עבודה אחידים לבתיהמשפט לענייני משפחה, אשר יבטיחו מתן מענה ראשוני, יעיל ומהיר להליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנות ילדים והבטחת קשר בין הורים לילדיהם, זאת באמצעות קביעת דיון מהיר ושקילת מתן סעד זמני שיש בו כדי לקדם את טובת הילד.   

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי. ליצירת קשר